Wyższe ulgi na dzieci od 2015 r.
Kwoty odliczenia w ramach ulgi na dzieci od 2015 r. będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko - 1.112,04 zł, na
trzecie - 2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Z nowych kwot odliczeń będzie można skorzystać już w
rozliczeniu rocznym PIT za rok 2014.
Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla
blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet
państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do
pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez
podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i
oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a
nie zasiłek, jest sposobem utrzymania.
Na wsparcie w postaci ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin (ok. 1,8 mln podatników), w których
wychowuje się ok. dwa miliony dzieci.  - Ponad 97 proc rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę w
pełni - zapowiedział minister Szczurek. Nastąpi podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To
kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o
100 proc. Stąd już w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko - 1.112,04 zł, na trzecie -
2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa właśnie w
rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.
Źródło: Ministerstwo Finansów
(tad)
następna strona >>
„Trzymaj formę”-spotkanie gimnazjalistów  z ryterskimi  gwiazdami sportu

W dniu 12 II 2015 r. w ryterskim gimnazjum w ramach realizowanego programu pt. „Trzymaj formę”
nauczycielki wychowania fizycznego zorganizowały spotkanie  z maratończykiem Marianem Ryżakiem
oraz Janem Tomasiakiem zawodnikiem uprawiającym inny rodzaj sportu narciarskiego jakim jest SKI-
TUR.  Celem realizowanego programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i
zbilansowanej diety. Jako pierwszy wystąpił Pan Marian Ryżak, który opowiedział gimnazjalistom o swojej
karierze sportowej, zaczynając swe wspomnienia od samego początku swojej przygody ze sportem.
Wspomniał również o przebiegniętych międzynarodowych maratonach m.in. w Paryżu, Atenach, Nowym
Jorku, Luksemburgu, Berlinie oraz Chicago, które najbardziej zainteresowały młodzież. Aby unaocznić
przebieg tych biegów przedstawił prezentację multimedialną pełną zdjęć i opisów. Pan Ryżak przedstawił
również historię „Biegu Bejorów” i zachęcił do wspólnego biegania jak i spacerów na Kramarkę.
Następnym mówcą był Pan Jan Tomasiak, który zapoznał młodzież z mniej znaną dyscypliną sportową.
SKI-TUR to połączenie wspinaczki zimowej, wędrówki na nartach oraz zjazdu narciarskiego w terenie
górskim o znacznym stopniu nachylenia. Pan Tomasiak opowiedział jak zainteresował swojego syna
Konrada tą dyscypliną sportową. Wspólnie pokazali sprzęt sportowy, który jest używany w tej dyscyplinie. 
Przedstawił również prezentację multimedialną w formie filmików z międzynarodowych zawodów SKI-
Turowych. Jako prezes Vishegrad Maraton również zachęcał młodzież do zabawy w bieganie. Na koniec
spotkania uczniowie gimnazjum: Klementyna Tomasiak, Anna Łękawska, Piotr Łękawski oraz Konrad
Tomasiak przedstawili kolegom i koleżankom swoje osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportowych
takich jak : biegach narciarskich, biegach ulicznych, gry w piłkę siatkową , pływania, jazdy na rolkach.
Swoją aktywność fizyczną przedstawili również w prezentacji multimedialnej, komentując każde zdjęcie.
Przekonywali swoich rówieśników, aby nie spędzali biernie swojego czasu wolnego. Podkreślili, że  dzięki
aktywności fizycznej można polepszyć swoje samopoczucie, poprawić swoją ogólną sprawność
organizmu, wytrzymałość na zmęczenie oraz stres. Zachęcali do  szukania różnych sposobów 
ciekawych i zdrowych form wypoczynku. Na koniec Pani Machałowska zapraszała młodzież do udziału w
różnych zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych,  które organizowane są przez UKS Ryter.
Zachęcała również do spacerów na Kramarkę i do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Biegu Bejorów
całymi rodzinami.   Promując zdrowe formy spędzania wolnego czasu wśród   młodzieży, zachęciła do
czynnego wypoczynku w czasie ferii zimowych,  organizując m.in. uczniom wyjazd na łyżwy  do Krynicy.         
Fotorelacja ze spotkania w zakładce  „Galeria”    
Małgorzata Machałowska                                                                                                                               
Złote Jabłko Sądeckie dla Stefana Kuliga

Stefan Kulig - żołnierz wyklęty Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i więzień obozów
koncentracyjnych, został uhonorowany przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Złotym
Jabłkiem Sądeckim. Podziękowania na ręce Pana Stefana, w dowód uznania za aktywną
działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, dbałość o
zachowanie dziedzictwa historycznego Sądecczyzny oraz przekazywanie młodemu pokoleniu
umiłowania do Ojczyzny, złożyli: starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta Antoni
Koszyk i członkowie Zarządu Powiatu: Marian Ryba, Wiesław Pióro i Franciszek Kantor.
Podczas spotkania obecni byli także: poseł Andrzej Romanek i Jan Michał Ruchała z Polskiego
Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu.
Trochę historii
Stefan Kulig urodził się 20 czerwca 1926 r. w Obłazach Ryterskich. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Rytrze, tam wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Należał również do Orląt, Związku Walki Zbrojnej, a następnie wstąpił do Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Gorol". W czasie drugiej wojny światowej przeprowadzał na szlaku kurierskim oficerów polskich do punktów na Słowacji, pełnił funkcję kolportera prasy konspiracyjnej AK. W grudniu 1942 roku został aresztowany przez Gestapo, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przebywał też w obozach w Sachsenhausen i Ravensbrück oraz pracował w zakładach produkujących samoloty „Heinkiel".

Po zakończeniu wojny wrócił w rodzinne strony. Walczył z reżimem stalinowskim. Był wzywany do Urzędu Bezpieczeństwa i przesłuchiwany w charakterze podejrzanego, bity i maltretowany. W sierpniu 1948 r. UB aresztował go za przynależność do Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej ps. „Wicher". W listopadzie 1948 r. został przewieziony do Krakowa - więzienie Montelupich, a następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie skazany na 5 lat więzienia w Rawiczu. W 1951 r. został wywieziony do karnego obozu pracy w Potulicach, a stamtąd trafił do Centralnego Więzienia w Strzelcach Opolskich. W 1952 r. został zwolniony warunkowo. Po powrocie do domu był pod stał obserwacją służb bezpieczeństwa.
W 1952 r. ożenił się i rozpoczął pracę na składnicy drewna, gdzie pracował do przejścia na wcześniejszą emeryturę w 1983 r. Od roku 1980 należał do NSZZ „Solidarność". Jest żonaty, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt.
Źródło: http://www.powiat.nowy-sacz.pl/aktualnosci/zlote_jablko_sadeckie_dla_stefan.html
(AM)

Planowane wyłączenie energii elektrycznej

Zakład energetyczny informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą :
-w miejscowości Piwniczna Bziniaki
Rozpoczęcie: 02 marca 2015 godz. 08:00
Zakończenie: 02 marca 2015 godz. 12:00

W części miejscowości Młodów-osiedle Młodowski Potok, kierunek Leśniczówka:
Rozpoczęcie: 02 marzec 2015 godz. 08:30
Zakończenie: 02 marca 2015 godz. 14:00

W części miejscowości Życzanów, od stacji transformatorowej w kierunku Gajówki:
Rozpoczęcie: 03 marca 2015 godz. 08:30
Zakończenie: 03 marca 2015 godz. 14:00

W części miejscowości Życzanów, od stacji transformatorowej w kierunku rzeki Poprad i Barcic:
Rozpoczęcie: 03 marca 2015 godz. 08:30
Zakończenie: 03 marca 2015 godz. 14:00
ZE Tauron przeprasza za utrudnienia.
(tad)
Czy czekają nas rewolucyjne zmiany? Sądeczanin pisze o Gminie Rytro

Na sadeczanin.info ukazał się kolejny artykuł o naszej gminie. Autor tekstu
przedstawia pomysł Odpowiedzialnego Samorządu na szukaniu oszczędności
w Gminie. Jednym z pomysłów jest m.in. rezygnacja ze szkolnej stołówki na
rzecz cateringu, oraz przedstawia stanowisko w tej sprawie Wójta Władysław Wnętrzaka .
Czytaj: http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/rewolucyjne-zmiany-w-rytrze-radni-szukaja-oszczednosci-wojt-nie-chce-zmian,69610#.VO3X-C70XPN
(tad)
Informacja Klubu Radnych „Odpowiedzialny Samorząd” dotycząca IV Sesji Rady Gminy Rytro

W dniu 30.01.2015 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy Rytro na której Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad obradowała i podejmowała uchwały.
1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady  stwierdzając wymagane quorum,  które pozwala  Radzie obradować i podejmować uchwały, otworzył obrady IV Sesji Rady Gminy Rytro ,
2.Przyjecie porządku obrad
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad IV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołów II i III Sesji.
Rada jednogłośnie przyjęła protokoły z II i III Sesji Rady Gminy.
czytaj dalej >>
POLECAMY:
Właścicielem strony jest Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO, Rytro 572, 33-343 Rytro  KONTAKT:  18-262-14-97, mail: rytro.info@wp.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER
Dizajn © Jot Deryng
Serdecznie witamy w                                                              W Rytrze jest